БИОГРАФИЯ

Мартина Денева – Венкова е изложбен дизайнер и музеен изследовател. Натрупва професионалния си опит в проектантски студиа в Италия и България, работи като дизайнер на щат и в Музея на хумора и сатирата и Музей „ЕТЪР“ в Габрово. През 2018 г. Мартина стартира самостоятелна практика с фокус върху проектирането на постоянни експозиции, временни и мобилни изложби, както и сувенирни магазини. През 2020 г. започва и докторантура в Българска академия на науките, в която проучва ролята на изложбения дизайн за конструиране на музейните разкази. Целта на изследователския труд е създадаване на наръчник с добри практики и стандарти при проектирането на съвременни изложбени проекти. По-широките ѝ интереси са свързани с активизацията на общностите в малките градове и съхранението на публичните и културни пространства в България.

Мартина Денева – Венкова е родена в Габрово през 1988 г., където живее и работи в момента. 


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАГРАДИ / ОТЛИЧИЯ

ИЗБРАНИ КЛИЕНТИ

 • Национален етнографски музей
 • Национален природонаучен музей
 • Регионален исторически музей Габрово
 • Исторически музей Попово
 • Исторически музей Чипровци
 • Исторически музей Павликени
 • Исторически музей Дряново
 • Палеонтологичен музей Асеновград
 • Музей на хумора
 • Музей ЕТЪР
 • IKEA
 • CLAIM COMPASS
 • SKAPTO
 • Икономедиа АД

ИНТЕРВЮТА / ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ

ЛЕКЦИИ / ДОКЛАДИ / СТАТИИ

 • Една изложба и нейните трима куратори – Статия в бюлетина на СБХ за изложбата „Кой е Сава Попов?“ в Музея на хумора и сатирата (2023)
 • Музейните експозиции като мост между съдържание и публика – Лекция в рамките на събитието „Всеки втори вторник“, организирано от ИБЦТ – БАН (2022)
 • Визуалният разказ в експозиционните зали на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Статия в изданието „Музейно списание“, издавано от МНХЗПИ – Трявна (2022)
 • „Как Габрово стана столица на хумора”: представяне на документално изследване и подготовка на постоянна експозиция – Доклад в научната конференция с международно участие „Българският смях“, Организиран от ИЛ – БАН (2021)
 • Художествено-пространствени решения и интерактивни елементи във временната експозиция „Пътят до трапезата” – Статия в периодичното списание „Паметници. Реставрация. Музеи” на издателство „АРХ & АРТ” (2021)
 • Популярното забавление като мост към изкуството – Статия в сборника „Добри практики 2021. Съвременни тенденции и проблеми в дейността на българските музеи и художествени галерии“, издаден от РАМ – Пловдив (2021) 
 • Ролята на външните специалисти за реализирането на иновативни и ангажиращи експозиции в българските музеи – Доклад на кръглата маса „Експозиционен дизайн и креативни индустрии“, организирана от Нов български университет (2020)