Исторически музей Попово | Етаж 1


  • Тип: постоянна експозиция
  • Година: 2017 – 2019
  • Институция: Исторически музей Попово
  • Локация: Попово, България
  • Тема: етнология, история
  • Дейности: изложбен дизайн, графичен дизайн

Историческият музей в град Попово е институция с богати колекции от етнографски, исторически и археологически артефакти. Съществуващата постоянна експозиция в Музея е създадена през 1995 г. и не е била съществено изменяна. 

През 2017 г. директорът на Музея Пламен Събев инициира проект по реставрация на сградата, включващ саниране и ремонт, както и реновиране на експозиционните пространства на първия и втория етажи. Като част от проекта бях поканена да предложа решение за фоайето на Музея, включващо изложба за историята на сградата, карта на града с макети на известни сгради, малък музеен магазин и зона, представяща основните дарители на Музея. В рамките на заданието бях отговорна за разработката на идейния дизайн, организацията на пространството, техническите и мебелни чертежи, графичния дизайн и организацията на изпълнението.

Проектът бе реализиран през 2019 г. изцяло със средства на Музея.

ВИЗУАЛИЗАЦИИ: @Мартина Денева
СНИМКИ: @Мартина Денева