Музей на хумора и сатирата | Музеен магазин


  • Тип: търговско пространство
  • Година: 2019 – 2020
  • Институция: Музей на хумора и сатирата
  • Локация: Габрово, България 

В края на 2019 г. екипът на Музея на хумора и сатирата инициира процес по преосмисляне на пространствата на партерния етаж на Музея. В резултат на тази работа бяха реновирани Зала 1 и гардеробната зона, а сувенирният щанд беше преместен и разширен.

В новото пространство (част от Зала 1) бяха проектирани различни видове мебели, даващи възможност за представяне на много повече и по-разнообразни артикули. Едновременно с това бе стартиран и проект за осъвременяване на визуалната идентичност на Музея. Той беше създаден от Студио Пункт, които разработиха и нови продукти и сувенири за магазина. 


Със своите 80 м2 магазинът в Музея на хумора и сатирата е най-големият музеен магазин в България. Той е и единственият музеен проект в страната, който се реализира с изцяло кредитно финансиране. Заемът е в размер на 80 000 лева и срок за изплащане 10 години, а средствата са осигурени от Оперативна програма региони в растеж, Регионален фонд за градско развитие – Север, Фонд на фондовете и Банка ДСК.

ЕКИП:

  • Управляващ проекта: Анна Кушева
  • Интериорен дизайн: Мартина Денева
  • Графичен дизайн: Студио Пункт

ВИЗУАЛИЗАЦИИ: @Мартина Денева

СНИМКИ: @МУЗЕЙ НА ХУМОРА И САТИРАТА  © Росина Пенчева

 

Идеен проект – Вариант 1:

 

Идеен проект – Вариант 2:

 

Реализация: