Национален природонаучен музей – БАН | Музеен магазин


  • Тип: търговско пространство
  • Година: 2021
  • Институция: Национален природонаучен музей – БАН
  • Локация: София, България

Проектът за нов магазин в Националния природонаучен музей е част от процесите по осъвременяване на Музея и визията му. Пространството, предвидено за магазина, е обособено между входните колони на сградата и е с много малки размери, което налага развитие на експозиционната площ във височина, както и нужда от адаптиране на мебелите за различни артикули. Сред предложените концепции избраният дизайн интерпретира темата за природата и трансформира стенните ламперии в планински върхове.


ВИЗУАЛИЗАЦИИ И СНИМКИ: @Национален природонаучен мзуей – БАН @Мартина Денева

Идеен проект:

 

Реализация: