Отворени врати в Центъра Кристо и Жан-Клод


  • Тип: временни изложби
  • Година: 2023
  • Институция: Център за съвременно изкуство Кристо и Жан-Клод
  • Локация: Габрово, България 
  • Тема: изкуство, съвременно изкуство, история
  • Дейности: изложбен дизайн, графичен дизайн

През октомври 2023 г. Центърът за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод” в Габрово отвори врати за широката публкива с тридневна програма, включващи изложби, инсталации, работилници, прожекции на филми, партита и срещи с артисти, работещи в Центъра. В рамките на събитието бяха представени и двете изложби „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”, реализирани през 2017 г. в Музея на хумора и сатирата.

Концепцията за дизайна на изложбите в новите пространства на Центъра предвижда минимални намеси, ограничени до осигуряване експозиционни стени и контрол на директната светлина в бившата индустриална сграда. За тази цел са използвани преградни конструкции от гипсокартон с частично затваряне, както и широкоформатни парчета хартия за засенчване на прозорците. Чистотата на новите бели цели да постигне контраст със съществуващата архитектура, която е носител на ценен исторически контекст.

СНИМКИ: @ЦЕНТЪР КРИСТО И ЖАН-КЛОД  ©Мартина Денева-Венкова