Зората на човечеството


 • Тип: временна изложба
 • Година: 2022
 • Институция: Национален природонаучен музей – БАН
 • Локация: София, България
 • Тема: палеоантропология  
 • Дейности: проектиране на изложбени модули

Изложбата „Зората на човечеството“ в Националния природонаучен музей е вдъхновена от открития, направени в България и на Балканския полуостров през последните 15 години. Тя илюстрира ролята на Балканите за развитието и еволюцията на човечеството. В изложбата са представени различни илюстрации и фотографии, както и уникални експонати и фосили. Тя е част от музейната програма „Виж невижданото“ за серия тематични временни изложби, представящи непоказвани артефакти от колекциите на музея.

В рамките на проекта имах задачата да разработя система от вътрешни модули за витрините за временни изложби във входното фоайе на музея. Предложеното решение включва два размера тънки метални паравани, които могат да се използват както за тези витрини, така и като самостоятелни модули за мобилни изложби. 

ЕКИП:

 • Съдържание и текстове: проф. Николай Спасов, Ралица Коньовска, Росен Спасов
 • Куратор: Нора Караламбева
 • Графичен дизан: Poststudio, Нора Караламбева
 • Изложбен дизайн: Мартина Денева
 • Изпълнение: арх. Иван Иванов
 • Партньори: Национален археологически музей – БАН, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

СНИМКИ: @Национален природонаучен мзуей – БАН @Мартина Денева