Исторически музей Чипровци | Музеен магазин


  • Тип: търговско пространство
  • Фаза: идеен проект
  • Година: 2022
  • Институция: Исторически музей Чипровци
  • Локация: Чипровци, България

Музеят в град Чипровци представя историята на местната общност, станала прочута със своите занаяти, култура и връзки със западния свят. Експозициите проследяват традициите на жителите в рудодобива и златарството, техните търговски отношения и пътувания, развитието на просветата и местната книжовна школа, както и избухването на Чипровското въстание през 1688 г. В предпоследната зала намира място темата за килимарството – основен занаят в селището през 18 и 19 век. Характерният стил, мотивите и майсторското изпълнение на Чипровските килими са причина те да станат популярни в цялата страна и в чужбина, а днес те са признати и за част от световното нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

Обновяването на сувенирния щанд в Исторически музей Чипровци е инициатива на Фондация „Америка за България“ в подкрепа на дългосрочното развитие на институцията. Главна цел е създаването на съвременен магазин, който да генерира повече продажби, осигурявайки средства за различни дейности в музея – поддържане на експозициите, реклама на обекта и привличане на повече туристи. Инициативата включва дизайн на сувенири, свързани с темата на музея (тениски, чаши, торбички, аксесоари) и проектиране на нов магазин, който да замени съществуващия щанд.

Проектът за магазина се базира на няколко опорни точки: модулност, функционалност, удобство при експлоатация, както и естетическа връзка с разказите в музея. Двете разработени проектни предложения интерпретират темата за Чипровските килими и я влагат в дизайна си. Първият вариант „пренася“ мотива на катаницата от килимите върху модулите на щанда, определяйки по този начин техните форми и цветове. Вторият вариант използва конструкциите за тъкане и окачане на килими като вдъхновение, за да създаде скелет на щанда, обединяващ различните му елементи. От двата варианта екипът на музея избра първия, който е в процес
на изпълнение с очаквано завършване през есента на 2022 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИИ: @Исторически музей – Чипровци @Мартина Денева

 

Идеен проект – Вариант 1:

 

Идеен проект – Вариант 2:

 

Реализация: