Исторически музей Попово | Етаж 2


 • Тип: постоянна експозиция
 • Година: 2019 – 2020
 • Институция: Исторически музей Попово
 • Локация: Попово, България 
 • Тема: етнология, история
 • Дейности: изложбен дизайн, графичен дизайн

Проектът за нова постоянна експозиция в Исторически музей Попово е продължение на работата по първия етаж на Музея и оформянето на входно пространство, представящо кратка история на сградата и на институцията.

Концепцията за нова постоянна експозиция беше създадена първоначално от бившия директор на Музея Пламен Събев с работно заглавие „Попово – град с физиономия“.  Работата по проекта бе продължена от Диана Събева през 2019 г. и завършена през 2020 г. от настоящия директор на институцията Владимир Иванов. В четири ескпозиционни пространства на втория етаж от Музея е представена историята на град Попово в периода след Освобождението до Социализма. Експозиционният проект е разработен в мултидисциплинарен екип със сценографи (Елена Стумбова и Стела Стойноваи) и научен консултант (гл. ас. д-р Иглика Мишкова), а в залите присъстват множество фото-кътове, интерактивни елементи и документални материали.

Проектът бе реализиран от Музея през 2020 г. с подкрепата на Община Попово.

ЕКИП:

 • Проектно управление: Владимир Иванов
 • Текстове: гл. ас. д-р Иглика Мишкова, д-р Невена Неделчева
 • Научен консултант: гл. ас. д-р Иглика Мишкова
 • Превод на английски: Симеон Станчев
 • Изложбен дизайн: Мартина Денева
 • Графичен дизайн: Мартина Денева
 • Сценография: Елена Стумбова, Стела Стойнова

ВИЗУАЛИЗАЦИИ: @Мартина Денева
СНИМКИ: @Мартина Денева