Научен музей Орбита


  • Тип: научен музей (академичен проект)
  • Година: 2015
  • Локация: Мерате, Италия
  • Тема: наука, технологии, инженерство

Проектът е реализиран в мултидисциплинарен екип от архитекти, дизайнери и инженери за 2 години в Алта Скула Политехника – академична институция, създадена от Политехническите университети в Милано и Торино за техните най-талантливи студенти. Целта на заданието е да се създаде концепция за научен комплекс с музей на име „Орбита“ в градчето Мерате, Италия, в непосредствена близост до Миланската обсерватория. Задачата изисква мултидисциплинарен подход, включващ проучване, разработка на архитектурен проект, експозиционен план на пространствата, интеграция на оригинални решения от инженерството и продуктовия дизайн, създаване на бизнес модел, както и предложение за брандинг и рекламни материали.

ВИЗУАЛИЗАЦИИ: @Мартина Денева