Пътят до трапезата


  • Тип: временна изложба
  • Година: 2020
  • Институция: Национален етнографски музей
  • Локация: София, България 
  • Тема: храна, занаяти, история, етнология
  • Дейности: изложбен дизайн, графичен дизайн

Изложбата „Пътят до трапезата“ разказва историята на храната и различните начини, по които тя е достигала до трапезата на българина през вековете. В осем зали са представени различни теми като лов и риболов, събирачество, земеделие, животновъдство, пчеларство, розопроизводство и др. чрез автентични експонати (предмети от бита и оръдия на труда) и богати текстови, снимкови и илюстративни материали. Изложбата съдържа и серия интерактивни елементи като във всяка зала са представени любопитни факти, скрити във „вратички“, а в последната зала посетителите могат да видят видео с 3D обработени архивни снимки и диорама с макети на пазарите през вековете. 

Реализирането на проекта е осъществено с финансова подкрепа от Министерство на културата и Лидл България.

ЕКИП:

  • Текстове: Иглика Мишкова
  • Изложбен дизайн: Мартина Денева, Eлена Стумбова, Стела Стойнова
  • Графичен дизайн: Мартина Денева
  • Изпълнение: Елена Стумбова, Стела Стойнова

ВИЗУАЛИЗАЦИИ И СНИМКИ: @Мартина Денева

Идеен проект:

 

Реализация: