Регионален исторически музей Габрово


  • Тип: постоянна експозиция
  • Фаза: идеен проект
  • Година: 2021 – 2023
  • Институция: Регионален исторически музей Габрово
  • Локация: Габрово, България
  • Тема: археология, етнология, история
  • Дейности: изложбен дизайн, графичен дизайн

Историческият музей в Габрово е една от най-старите културни институции в града, пряк приемник на създадения през 1883 г. музей при Априловска гимназия. През 2006 г. той е обявен за регионален, а в колекциите му има над 100 000 артефакта. Сградата, в която се намира Музеят днес, е построена от арх. Никола Лазаров. През годините изпълнява жилищни и търговски функции преди да бъде обявена за клон на Българската народна банка. Днес тя е архитектурен и исторически паметник на културата от национално значение.

През 2020 г. Музеят получи финансиране по проект за реставрация на сградата, включващ ремонт на покривната конструкция, подмяна на дограмата, екстериорно и интериорно пребоядисване, както и реновиране на експозиционните пространства на първия и втория етажи. След старта на прокета бях поканена да проектирам постоянната експозиция, състояща се от осем ескпозиционни пространства с предварително зададени бройки витрини и експозиционни елементи. В допълнение на експозиционното предложение, разработих и проекти за сценографски зони и сувенирен щанд.

Проектът предстои да бъде реализиран през 2023 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИИ: @Регионален исторически музей Габрово @Мартина Денева