Шарланджийска работилница в Музей ЕТЪР


  • Тип: постоянна експозиция
  • Година: 2017
  • Институция: Музей ЕТЪР
  • Локация: Габрово, България 
  • Тема: етнология, история, занаяти, традиции
  • Дейности: изложбен дизайн, графичен дизайн

Шарландждийската работилница в Музей ЕТЪР е копие на къщата на Йонко Колчев от Габрово. Тя е строена през 1870 г. и „пренесена“ през в края на 60-те години на миналия век на занаятчийската чаршия в Музея. В къщата се намира работилница за производство на шарлан (масло от орехови ядки). 

През 2017 г. работилницата в Музей ЕТЪР бе реновирана чрез добавяне на съвременна осветителна система, информационни модули, художествени илюстрации и софтуерни приложения. В подновеното пространство посетителите могат да се докоснат до стария занаят и да научат любопитни факти за него. Инструментите и съоръженията в работилницата са подчертани чрез професионални прожектори, историята на работилницата е представена във видео от актьор (стопанинът на къщата), а технологичният процес е обяснен на нови информационни табла. Към експозицията е изработено интерактивно тематично приложение за таблет и специален софтуерен продукт тип „добавена реалност“, който представя движението на мелничния механизъм.Обновяването на експозицията е реализирано чрез частично финансиране от Министерство на културата.

СНИМКИ: @МУЗЕЙ ЕТЪР  ©Росина Пенчева